V okolí konferenčního hotelu Luna se nachází mnoho zajímavostí, které rozhodně stojí za návštěvu.

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

Melechov (1,5 km)

Z hotelu si můžete nejenom užívat výhled na 715 metrů vysoký Melechov, ale můžete se na něj i vydat. Jedná se v širokém okolí o nejvyšší horu. Toto místo za dob Rakouska-Uherska bylo považováno za geografický střed Evropy. Na vrcholu se nachází zajímavá šestiboká zeměměřičská věž, která je bohužel pro veřejnost uzavřená. Melechov potěší i lyžaře – na jeho svazích je i upravovaná sjezdovka a po jeho obvodu vedou běžecké tratě.

Zobrazit jako bod na Mapy.cz


Melechovská tvrz (1,5 km)

Na úpatí Melechova, severně od obce Kouty se nachází pozůstatky tvrze vystavěné ve 14. století. Do dnešní doby se zachovaly pouze zbytky věže. Ve své době tvrz chránila zemskou stezku vedoucí z Rakouska přes Humpolec a Ledeč do Kutné Hory. V hotelu prodáváme turistickou známku č. 541 se symbolem Melechovské tvrze.


Zobrazit jako bod na Mapy.cz

Kostel sv. Víta v Zahrádce (4 km)

Zahrádka je  název města, které bylo zaplaveno při vytváření vodní nádrže Želivka (Švihov) zásobující vodou významnou část Prahy a Středních Čech. Jedinými pozůstatky připomínajícími slávu města Zahrádka je románský kostel sv. Víta a místní hřbitov. Zatímco jinde se blízko vodní nádrže nedostanete, protože jde o chráněné pásmo, k návštěvě kostela stojícího na samém břehu vodní nádrže či hřbitova je příchod po cestě povolen. 


Zobrazit jako bod na Mapy.cz


Stvořidla (5 km)

Stvořidla jsou nejstarší přírodní rezervací okresu Havlíčkův Brod. Okouzlují návštěvníky kamenitým až skalnatým korytem protékající řeky Sázavy. Díky prudšímu spádu a balvanitému korytu vytváří Sázava okouzlující peřeje. Ze Stvořidel vedou turistické trasy do okolí.
Do těchto míst Vás dopraví i Posázavský pacifik z Ledče či Světlé nad Sázavou, nebo se tam můžete vydat pěšky či na kolech.


Zobrazit jako bod na Mapy.cz


Sluneční zátoka (7 km)

Od Stvořidel po proudu řeky se dostaneme do Sluneční zátoky. Zde každoročně prožíval letní prázdniny Jaroslav Foglar (Jestřáb) se svým oddílem. Sem také situoval své nejznámější dílo „Hoši od bobří řeky“. V roce 1997 zde byla Jaroslavu Foglarovi odhalena pamětní deska.


Zobrazit jako bod na Mapy.cz


Ledeč nad Sázavou (7 km)

Hrad v Ledči patří k nejstarším dochovaným hradům v Čechách (byl založen v první polovině 13. století). Byl přestavěn renesančně, barokně a dnešní podobu získal v roce 1879. Z architektonických prvků byly zachovány – válcová věž, renesanční lodžie a dvě hradní brány. Na druhém nádvoří najdeme městské muzeum uspořádané ve stylu 30. let dvacátého století. Muzeum představuje exponáty představující život na Vysočině, jako jsou exponáty ze života hrnčířů, tkalců, sklářů a kovářů. Muzeum dále nabízí numismatické sbírky, sbírky zbraní, hodin a obrazů.

V Ledči se nachází židovský hřbitov, který patří mezi nejstarší v Čechách. Je cenný po stránce historické i umělecké. Jsou zde většinou barokní náhrobky, nejstarší z roku 1679 a 1706. Židovská synagoga stojí nedaleko Husova náměstí v ulici Na potoce. Byla postavena roku 1739 náhradou za synagogu z roku 1606, která však vyhořela. Budova je přízemní ve stylu vesnického baroka. Uvnitř klenby, štukatérská výzdoba a ženská galerie. Ledečská židovská obec zanikla roku 1942 odchodem Židů do koncentračních táborů. Do Ledče se již nikdo nevrátil. Po válce sloužila synagoga jako skladiště, v roce 1991 byla prohlášena za kulturní památku.Zajímavý je její vnitřek, zejména svými klenbami štukovou výzdobou a ženskou galerií. Dnes slouží budova ledečským občanům pro výstavní a koncertní účely. Založení kostela Petra a Pavla se datuje na počátek 14. století. Kostel byl postaven v gotickém stylu a později byl přestavěn ve stylu barokním. Klenba kostela, která plní hlavně dekorativní účel na rozdíl od standardních nemá nosný charakter. Tato klenba byla zhotovena ledečskými hrnčíři v 16. století.


Zobrazit jako bod na Mapy.cz


Číhošť (12 km)

Obec Číhošť, která za komunismu zmizela z map poté, co v jejím kostele došlo k tzv. číhošťskému zázraku, kdy se za přihlížení mnoha osob začal pohybovat oltářní kříž. Umučenému kněžímu i dalším obětem následné represe zde byl v roce 1990 odhalen památník. Kromě kostela zde můžete navštívit i geometrický střed České republiky, který se nachází na okraji této obce.


Zobrazit jako bod na Mapy.cz

Stanice Pavlov (10,5 km)

Stanice Pavlov se nachází ve stejnojmenné vesnici Pavlov u Ledče nad Sázavou. Tato stanice vznikla roku 1988 jako specializované pracoviště zaměřené na záchranu vydry říční, nyní se zaměřuje obecně na péči o hendikepované živočichy. Pravidelné prohlídky jsou od začátku května do konce září.
Více informací

Zobrazit jako bod na Mapy.cz

Ráj čtyřkolek (12 km)

Největší výstavní plocha a areál v kraji Vysočina pod názvem Zážitkový ráj nabízí offroad tratě zejména pro čtyřkolky, jako jsou například bahenní koryta a terénní nerovnosti rúzné obtížnosti a půjčovnu čtyřkolek a terénních bugin. Možnost pronájmu vozidla Hummer H2. Zde nejdete i možnost pronájmu vybavení a prostor na paintball.
Více informací

Zobrazit jako bod na Mapy.cz

Středověké podzemí ve Světlé nad Sázavou (15 km)

Dosud největší známá část podzemních chodeb se nachází severovýchodně od kostela sv. Václava. Podzemní chodby mají celkovou délku 200 metrů a o jejich prvotním účelu nehovoří žádné písemné prameny. Pravděpodobně se jedná o postupně rozšiřovaný systém sklepních prostor, které sloužily pro uložení zásob a výrobků řemeslníků. Cestu do Světlé nad Sázavou si můžete zpříjemnit Posázavským pacifikem.
Více informací

Zobrazit jako bod na Mapy.cz

Rozhledna „Bohdanka“ (18,7 km)

Tato dřevěná rozhledna se nachází u obce Bohdaneč v nadmořské výšce 498 m. Za hezkého počasí je vidět na Říp, Krkonoše a jižní Čechy.
Více informací

Zobrazit jako bod na Mapy.cz

Zámek a park ve Zruči nad Sázavou (23,9 km)

Zámek nabízí prohlídkový okruh, nové regionální muzeum, expozici panenek a výstup na věž. Za prohlídku stojí i park se zachovanou částí původního opevnění ze 14. Století s několika sochami.
Havlíčkův Brod – expozice Karla Havlíčka (41 km)


Nenechte si ujít návštěvu Havlíčkova bytu. Kdykoliv v běžnou otevírací dobu muzea si v prvním patře muzea můžete prohlédnout tuto stálou výstavu s názvem „Karel Havlíček Borovský – život a odkaz“. Karel Havlíček Borovský, rodák z nedaleké Borové, byl český básník a novinář.
Více informací

Zobrazit jako bod na Mapy.cz

Humpolec (15 km)

Je mnoho důvodů k návštěvě Humpolce. Jedním z nich jsou oblíbené exkurze do Pivovaru Bernard, kde se můžete seznámit s celým procesem výroby i využít ochutnávku. Pojedete-li autem, pak máte možnost piva z tohoto pivovaru ochutnat večer v naší restauraci, případně pro Vás můžeme ve spolupráci s pivovarem zajistit i ochutnávku.


Zobrazit jako bod na Mapy.cz

Hliník se odstěhoval do Humpolce… (15 km)

… a přestože je ve škole stále nepřítomen, můžete navštívit zde jeho expozici. Třeba dojde i na švěstičky od Hujerů :-). Prostě všechno ve stylu filmu Marečku, podejte mi pero.
Více informací

Zobrazit jako bod na Mapy.cz


Huť Jakub, Tasice (19 km)

Jedinečný soubor historických budov sklárny, která v roce 2016 oslavila 220 let své existence. Sklárna je unikátním dokladem sklářské výroby 18. a 19. století. Kromě prohlídky a skanzenu můžete využít i prodejnu českého skla.
Více informací

Zobrazit jako bod na Mapy.cz


Lipnice (12 km)

Lipnice – hrad byl vybudován na středním ze třech vrchů ve výši 600 m n. m. asi 16 km od Havlíčkova (dříve Německého) Brodu. Hrad je typickým představitelem tzv. blokové dispozice. Na protáhlém staveništi o rozměrech asi 120 m × 50 m byl hned na počátku vytyčen dnešní obvod hradu, který byl později uvnitř doplňován o další budovy. Původně byla postavena vstupní hradní brána s Velkou věží, staré purkrabství, věž s kaplí, obytný jednotraktový palác a věž Samson. Vše bylo spojeno obvodovou hradbou, která vymezila staveniště hradu. Hradba v té době také rozdělovala nádvoří na dvě poloviny – na panský dvůr a část hospodářskou.
Velká přestavba proběhla na přelomu 15. a 16. století, kdy Trčkové z Lípy celý hrad přestavěli do podoby pozdně gotické hradní rezidence.Ve dvacátém století začala již v roce 1913 záchrana hradu (kaple), která pokračovala s různou intenzitou až do 70. let, kdy bylo přikročeno k celkové rekonstrukci. Rekonstrukce byla v počátku 90. let přerušena a hrad se v současnosti již pouze konzervuje. Dnešní návštěvník tedy může vidět nejen původní zakonzervované zdivo, ale i rekonstruované části hradu, který je němým svědkem historie i současné péče o památky.


Zobrazit jako bod na Mapy.cz

Lipnice – památník Jaroslava Haška (12 km)

Expozice je umístěna v domku v podhradí. V němž Hašek prožil poslední léta svého života a kde napsal své nejslavnější dílo „Osudy dobrého vojáka Švejka“. V muzeu jsou umístěny Haškovi osobní věci, knihy a novinové výstřižky. Na místním hřbitově ja spisovatel pochován.


Zobrazit jako bod na Mapy.cz


Národní památník odposlechu (12 km)

Národní památník odposlechu je označením pro trojici reliéfů vytesaných do skal v zatopených lomech u Lipnice nad Sázavou. Reliéfy naleznete v podobě Ústa pravdy, Bretschneiderovo ucho a Zlaté oči.


Zobrazit jako bod na Mapy.cz

Orlík nad Humpolcem (15 km)

Počátky hradu spadají do poslední třetiny 14.století, kdy jej vlastnil pravděpodobně Jindřich z Dubé. Později ho vlastnil např. Trčkové z Lípy, Kryštof Karel z Roupova, aj. Za 30-ti leté války je pravděpodobně pobořen a užíván k hospodářským účelům. Orlík začíná pustnout a je rozebírán na kámen. Od roku 1997 je areál zpřístupněn veřejnosti. Na hradě je k vidění zachovalá vstupní brána, hranolová věž a zbytky obytných budov. Byla zde také obnovena chlebová pec, kde si návštěvníci o letních měsících mohou vyzkoušet pečení chleba.


Zobrazit jako bod na Mapy.cz

Klášter Želiv (17 km)

České slovo klášter pochází z latinského „claustrum“. Pokud se vám zdá, ze tam slyšíte slovo „klausura“, tak to není jen zdání, ale skutečnost. Souvisejí spolu a mají význam „uzavřený, uzamčený prostor“. V každém klášteře také klausura skutečně je, v každém klášteře je část vyhrazená pouze řeholníkům. To není z důvodů utajení, příčina je prostá a jednoduchá: má-li řeholník plnit své poslání, potřebuje aspoň doma mít ticho a klid. Tehdy promlouvá Bůh — ne v hluku světa. To byla zkušenost Božích přátel už ve Starém Zákoně. Přesto ale není celý areál kláštera vyhrazen jen bratřím, jsou místa, kam mohou přicházet návštěvy.


Zobrazit jako bod na Mapy.cz

Mlýn Budčice (19 km)

Mlýn byl postaven v roce 1893 na řece Sázavě v blízkosti Ledče. V dnešní době je mlýn zajímavou technickou památkou, kde je možno spatřit původní mlynářské vybavení a funkční mlýnské kolo.


Zobrazit jako bod na Mapy.cz

Vodní dům (25 km)

Vodní dům se nachází kousek od hráze vodní nádrže Želivka. Najdete v něm moderní expozici, která atraktivní formou seznámí vás i vaše děti s dvěma tvářemi vody. Představí vám vodu jako životní prostředí vodních rostlin a živočichů i jako nezbytnou podmínku našeho života. Expozice uvnitř Vodního domu vás provede postupně pěti přehlednými sekcemi. Více informací


Zobrazit jako bod na Mapy.cz

Včelí svět (25 km)

Unikátní expozice, která představuje hravým způsobem život včelstva. Expozice je ve svém obsahu a rozsahu jediným obdobným projektem ve středoevropském prostoru. Více informací


Zobrazit jako bod na Mapy.cz

AKTIVITY A ZÁBAVA UVNITŘ
RestauraceWellness centrum s bazénemBatmobilVirtuální střelnicePidigolfDalší
VENKOVNÍ AKTIVITY
Discgolf/fotbalgolf/parkgolfKurtyLUNAparkRybařeníTuristika a cykloturistikaBěhGPSLyžeOkolíDesítky dalších

POKOJE A CENY     AKČNÍ BALÍČKY

Individuální rezervace

🛌 Pokoje a ceny

🛀 Nedělní relax

🌞 Wellness pobyt

🌲Začátek prázdnin

Výhody přímé rezervace u nás:

💰 Nejnižší cena, 🏊‍♂️ vstup do bazénu, negarantované výhody: 👍 upgrade na lepší pokoj, 🕐brzký check-in a 🕚pozdní check-out