Provozovatelem Konferečního hotelu LUNA je UNI, Hotel Luna, s.r.o., Slezská 2127/13, Praha 2, IČ: 27175146,
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 102021.

Objednané pobyty i akce se řídí podmínkami Ubytovacího řádu a informací o zpracování osobních údajů. Nezapomeňte se s nimi seznámit.

Našim klientům se vždy snažíme vycházet vstříc. Pro případ, že by se snad v kontaktu s klientem-spotřebitelem nepodařilo ani přes oboustrannou snahu nalézt uspokojivé řešení, má spotřebitel podle zákona právo se obrátit na subjekt mimosoudního řešení sporů, kterým je Česká obchodní inspekce – ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, https://adr.coi.cz/

Na webových stránkách zveřejňujeme výlučně recenze hostů, kteří využili služeb hotelu LUNA.

Storno podmínky

Níže jsme pro Vás extrahovali z Ubytovacího řádu nejdůležitější informace ohledně možnosti storna akce či pobytu.

Nemůžu přijet v plánovaném termínu, co s tím?

Vždy nabízíme možnost poskytnout pobyt někomu dalšímu, což je i velmi časté řešení bez jakýchkoliv dodatečných nákladů. Jméno náhradníka nám prosím oznamte co nejdříve.
Pokud máte sjednané pojištění storna pobytu a důvod nepřijetí (např. nemoc, úraz apod.) je kryt pojištěním, pak se pouze spojíte se svou pojišťovnou.
Nemáte-li ani pojištění, ani možnost pobyt předat někomu dalšímu, pak se spojte s námi. Uhrazené storno poplatky se vždy snažíme vždy částečně promítnout do zvýhodnění Vašeho příštího pobytu či pobytů.

Jaké jsou storno podmínky u individuálních pobytů?

Pokud nebyly sjednány speciální storno podmínky při uzavření smlouvy (např. při objednávce ubytování prostřednictvím objednávkových systémů zprostředkovatelů může být například za nezrušitelnost ubytování poskytnuta sleva a takový pobyt pak nelze stornovat), platí standardní storno podmínky uvedené v ubytovacím řádu (pro individuální pobyty v bodě 6). Citujeme:
Host je oprávněn požádat kdykoliv o změnu termínu ubytování či sjednané ubytování zrušit. Vždy tak musí učinit písemně (možná je i elektronická forma). V případě změn na poslední chvíli může hotel požadovat storno poplatek na úhradu škody vzniklé zrušením rezervace dle následujících podmínek: změna pobytu 30-16 dní před dnem příjezdu 25 % předpokládané ceny; 15-8 dní 50 %, 7 a méně dní 75 %, změna v den příjezdu 100 % předpokládané ceny.

Žádnou smlouvu o ubytování jsem nepodepsal, tak jaká smlouva?

Existuje řadu způsobů uzavření smlouvy. Třeba když si půjdete koupit do obchodu baterie, uzavřete kupní smlouvu ústně. V našem případě je smlouva obvykle uzavírána elektronicky. Smlouva o ubytování vzniká rezervací ubytování na konkrétní termín.

Jaké jsou storno podmínky u skupinových akcí?

Skupinové akce se od individuálních pobytů samozřejmě liší a s ohledem na větší počet osob i dopad na hotel v případě storna pobytu. Standardní storno podmínky dle článku 6 Ubytovacího řádu zní: „Storno poplatky u skupinové akce činí při zrušení akce či její části 60-31 dní před počátkem akce 33 % z předpokládané celkové ceny akce, 30-16 dní 50 %, 15-2 dny 80 %, 1 den předem či později 100 %. „
I u skupinových akcí se snažíme poskytnout určité zvýhodnění ze zaplaceného storno poplatku na budoucí akce u nás.

Je „koronavirus“ či jiné onemocnění důvodem pro bezplatné storno?

Pod obecný pojem „koronavirus“ se schovává mnoho různých konkrétních situací, které je nutné posuzovat individuálně.
V případě, že je určité osobě či v určité společnosti nařízena karanténa, pak se jedná o případ vyšší moci, kdy se storno podmínky neuplatňují. Stejně pokud by stát rozhodl zakázat všechny akce například nad 50 lidí, pak by se jednalo o vyšší moc, kdy se storno poplatky neplatí. Podobně i přes všechna realizovaná hygienická opatření nelze 100% vyloučit, že by se do karantény nemohl dostat náš region, hotel či jeho pracovníci. Pak bychom museli akci zrušit z důvodu vyšší moci z naší strany.
Naopak například pouhá obava z jakékoliv choroby či nepříjemnost v podobě případné povinnosti nošení roušek nejsou důvodem pro bezplatné storno.