Ubytovací řád a informace o zpracování osobních údajů

Nezapomeňte se seznámit s naším ubytovacím řádem a informací o zpracování osobních údajů.

Koronavirus a storno podmínky

Výskyty onemocnění Covid-19 a související vládní a hygienická opatření vyvolávají otázky ohledně schopnosti realizace či možnosti storna pobytu. Proto zde podáváme odpovědi na základní otázky.

Jaké jsou storno podmínky u individuálních pobytů?

Pokud nebyly sjednány speciální storno podmínky při uzavření smlouvy (např. při objednávce ubytování prostřednictvím objednávkových systémů zprostředkovatelů může být například za nezrušitelnost ubytování poskytnuta sleva a takový pobyt pak nelze stornovat), platí standardní storno podmínky uvedené v ubytovacím řádu (pro individuální pobyty v bodě 6). Citujeme:
Host je oprávněn požádat kdykoliv o změnu termínu ubytování či sjednané ubytování zrušit. Vždy tak musí učinit písemně (možná je i elektronická forma). V případě změn na poslední chvíli může hotel požadovat storno poplatek na úhradu škody vzniklé zrušením rezervace dle následujících podmínek: změna pobytu 30-16 dní před dnem příjezdu 25 % předpokládané ceny; 15-8 dní 50 %, 7 a méně dní 75 %, změna v den příjezdu 100 % předpokládané ceny.

Žádnou smlouvu o ubytování jsem nepodepsal, tak jaká smlouva?

Existuje řadu způsobů uzavření smlouvy. Třeba když si půjdete koupit televizor, uzavřete kupní smlouvu ústně. V našem případě je smlouva obvykle uzavírána elektronicky. Smlouva o ubytování vzniká rezervací ubytování na konkrétní termín.

Nemůžu přijet v plánovaném termínu, co s tím?

Vždy nabízíme možnost poskytnout pobyt někomu dalšímu, což je i velmi časté řešení bez jakýchkoliv dodatečných nákladů. Jméno náhradníka nám prosím oznamte co nejdříve.
Pokud máte sjednané pojištění storna pobytu a důvod nepřijetí (např. nemoc, úraz apod.) je kryt pojištěním, pak se pouze spojíte se svou pojišťovnou.
Nemáte-li ani pojištění, ani možnost pobyt předat někomu dalšímu, pak se spojte s námi. Uhrazené storno poplatky se vždy snažíme vždy částečně promítnout do zvýhodnění Vašeho příštího pobytu či pobytů.

Jaké jsou storno podmínky u skupinových akcí?

Skupinové akce se od individuálních pobytů samozřejmě liší a s ohledem na větší počet osob i dopad na hotel v případě storna pobytu. Standardní storno podmínky dle bodu 7 Ubytovacího řádu zní: „Storno poplatky u skupinové akce činí při zrušení akce či její části 45-21 dní před počátkem akce 33 % z předpokládané celkové ceny akce, 20-11 dní 50 %, 10-2 dny 90 %, 1 den předem či v den počátku akce 100 %. Byla-li s ohledem na rozsah akce poskytnuta množstevní sleva, je Hotel oprávněn při snížení rozsahu akce o více než deset procent účtovat běžné ceny.“
I u skupinových akcí se snažíme poskytnout určité zvýhodnění ze zaplaceného storno poplatku na budoucí akce u nás.

Je „koronavirus“ důvodem pro bezplatné storno?

Pod obecný pojem „koronavirus“ se schovává mnoho různých konkrétních situací, které je nutné posuzovat individuálně.
V případě, že je určité osobě či v určité společnosti nařízena karanténa, pak se jedná o případ vyšší moci, kdy se storno podmínky neuplatňují. Stejně pokud by stát rozhodl zakázat všechny akce například nad 50 lidí, pak by se jednalo o vyšší moc, kdy se storno poplatky neplatí. Podobně i přes všechna realizovaná hygienická opatření nelze 100% vyloučit, že by se do karantény nemohl dostat náš region, hotel či jeho pracovníci. Pak bychom museli akci zrušit z důvodu vyšší moci z naší strany.
Naopak například pouhá obava z koronaviru či nepříjemnost v podobě případné povinnosti nošení roušek nejsou důvodem pro bezplatné storno.