Sportovní teambuilding

Rádi bychom společně s panem ředitelem poděkovali personálu hotelu Luna za skvělou akci.
Děkujeme za jasnou spolupráci při organizaci M. S., a poté vedení provozu restaurace a známé obsluze.
Akce dopadla nad očekávání. Vše bylo perfektně připraveno a děkuji za plnění i předem neohlášených přání.