Děkujeme Ministerstvu kultury ČR za podporu našeho projektu Redesign webu a nová vizuální identita.